Osnovna stranica

Što znači broj modela ?Na osnovu vaših podataka poslužitelj može izabrati do ukupno tri modela. Njihov broj odabire se ovim parametrom.

Uvijek postoji mogućnost da je broj stvarno prikazanih modela manji od zahtijevanog broja. Razlog je što neki od induciranih modela mogu biti identični a kopije istih modela se ne prikazuju.

Prvi model se uvijek izabire na isti način, bez obzira da li će se inducirati preostali modeli. Izbor prvog modela zasnovan je svojstvu pokrivanja svih primjera u ulaznoj datoteci. Odabire se model sa najvećom ILLM kvalitetom pokrivanja. Svakako treba primjetiti da ta kvaliteta pokrivanja, osim o broju pokrivenih primjera, ovisi i o parametru generalizacije koji odabire korisnik.

Poslije izbora prvog modela umanjuje se relativna važnost pozitivnih primjera pokrivenih tim modelom. Izbor drugog modela zasnovan je na istoj formuli ILLM kvalitete pokrivanja ali je sada prednost data modelima koji pokrivaju primjere koji nisu bili pokriveni prvim modelom. Zbog toga se očekuje da će drugi model biti drugačiji od prvog. Ali u problemima za koje je prvi model znatno bolji od svih preostalih, može se desiti da je drugi model identičan prvom.

Nakon izbora drugog modela, isti postupak se ponavlja i za treći model . Prije toga se smanjuje relativna važnost primjera pokrivenih drugim modelom. To znači da će primjeri pokriveni i prvim i drugim modelom ući u treću iteraciju sa vrlo malom relativnom važnošću. Treći model će biti jednak prvom i/ili drugom modelu u situacijama kada ne postoji dobar model koji pokriva preostale nepokrivene primjere.
© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: May 15 2019 23:27:42.