Osnovna stranica

Kako treba izgledati datoteka ? (peti dio)

znakovi razdvajanja

N - broj primjera .............. max. 250
M - broj ulaznih atributa ....... max. 50
W - broj znakova u nazivu atributa .... max. 30


Poslužitelj prepoznaje četiri tipa znaka razdvajanja podataka u ulaznoj datoteci ali se u jednoj datoteci smije koristiti samo jedan tip znaka i on mora mora biti označen prilikom prenosa podataka na poslužitelj!

Tri tipa znaka razdvajanja sastoje se od jednog znaka:
TAB (ASCII vrijednost 09 decimalno).
zarez ',' (ASCII vrijednost 44 decimalno)
točka zarez ';' (ASCII vrijednost 59 decimalno)
Njihovo zajedničko svojstvo je da dozvoljavaju korištenje znaka 'razmak' (ASCII vrijednost 32 decimalno) u imenima atributa i u vrijednostima nominalnih atributa, iako se to ne preporuča. Ukoliko dva znaka razdvajanja ovakvog tipa slijede neposredno jedan iza drugog, poslužitelj pretpostavlja nepoznatu vrijednost atributa koja bi se tu trebala nalaziti.

Četvrti tip znaka razdvajanja je više znakovan a sastoji se od jednog ili više uzastopnih znakova 'razmak' i TAB. To znači da bilo kakva uzastopna kombinacija 'razmaka' i TAB znaka predstavlja jedan znak razdvajanja. Zbog toga nije dozvoljeno korištenje znaka 'razmak' ili TAB unutar naziva i vrijednosti atributa. Kada se koristi ovaj tip znaka razdvajanja, sve nepoznate vrijednosti moraju se označiti upitnikom (?), kao što je već prije objašnjeno. Ukoliko korisnik ne odabere neki drugi, poslužitelj pretpostavlja korištenje ovog tipa znaka razdvajanja u ulaznoj datoteci.

Znak razdvajanja smije se pojavljivati i poslije posljednje vrijednosti atributa u nekom retku (a prije CR i LF znakova). Svaki redak mora imati barem M znakova razdvajanja.


© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: May 13 2019 17:53:14.