Osnovna stranica

Kako treba izgledati datoteka? (drugi dio)

nazivi atributa

N - broj primjera .............. max. 250
M - broj ulaznih atributa ....... max. 50
W - broj znakova u nazivu ili vrijednosti atributa .... max. 30


Priprema ulaznih podataka počinje s prvim retkom datoteke. Prvi redak mora sadržavati M+1 naziva atributa. Primjeri ispravnih imena atributa za DMS su:
Atribut_1_krvni_tlak
UlazB5__ukupan_prihod
BojaPozadine


Nazive atributa uvijek je potrebno razdvojiti znakom razdvajanja. Prvi znak u nazivu atributa mora biti slovo (a-z ili A-Z) ili '_' (ASCII vrijednost 95 decimalno). Preporuča se nazive atributa započeti velikim slovom (A-Z).

Osim slova, nazivi atributa mogu sadržavati brojke (0-9) i '_'. Razmaci (ASCII vrijednost 32 decimalno) su dozvoljeni ukoliko razmak nije znak razdvajanja. Naziv atributa može sadržavati najviše W znakova uključujući razmake.

Svi nazivi atributa iz prvog retka moraju biti različiti.

Ciljni atribut označava se uskličnikom (!) koji se upisuje na početku naziva ciljnog atributa. Položaj ciljnog atributa u prvom retku je proizvoljan. Primjer pravilno označenog ciljnog atributa je:
!Stanje_bolesnika

Ukoliko korisnik želi isključiti neke atribute iz analize podataka, to može učiniti na način da stavi upitnik ispred imena atributa. Primjer pravilno označenog, isključenog atributa je:
?Ne_koristi_starost_kupca
?


Maksimalan dozvoljen broj ulaznih atributa je 50, neovisno o tome da li su neki od njih isključeni iz procesa analize podataka.

slijedeća stranica
© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: March 08 2019 07:03:47.