Kako prenijeti podatke na poslužitelj

Slika prikazuje način prijenosa podataka i početak procesa indukcije. Pritiskom na tipku Počni indukciju stvarno započinje prijenos podataka a odmah zatim i indukcija. Nakon nekog vremena rezultati će se pokazati na vašem ekranu. Vrijeme računanja ovisi o složenosti problema ali i o ukupnom broju korisnika poslužitelja. Tipično vrijeme ukupne analize podataka je 10 sekundi. Ali prije pritiska na tipku za početak prijenosa podataka, potrebno je odabrati neke veličine. • A odaberite ime datoteke koja sadrži podatke na vašem računalu. Umjesto tipkanja imena i cijelog puta do njega, možete pritisnuti na tipku 'Browse...' i tražiti datoteku na svom računalu. Ime datoteke je potpuno stvar vašeg izbora.
 • B označite znak razdvajanja koji koristite u datoteci. U slučaju označavanja pogrešnog znaka, poslužitelj neće moći pravilno interpretirati podatke u datoteci i umjesto rezultata indukcije poslužitelj će javiti greške o neodgovarajućem broju ili formatu vrijednosti atributa.
 • C odaberite 1-3 modela ovisno koliko ih želite inducirati. Važno je primijetiti da se zatijevani broj modela stvarno i prikazuje samo ako je poslužitelj uspio naći toliko dobrih a različitih modela. Kada je broj primjera u datoteci mali ili kada je prvi model bitno kvalitetniji od svih ostalih, može se dogoditi da je rezultat samo jedan ili dva modela iako ste odabrali da želite inducirati tri modela.
 • D odaberite parametar generalizacije kojim možete utjecati na proces indukcije. Visoka vrijednost ovog parametra imati će za posljedicu indukciju modela velikih podgrupa pozitivnih primjera, često sa svojstvom da ti modeli nekorektno uključuju i neke negativne primjere. Niska vrijednost parametra generalizacije vodi u smjeru specifičnih modela koji opisuju male podgrupe pozitivne klase.
 • E po potrebi odaberite i detekciju šuma u vašoj datoteci. Izbor ove mogućnosti neće promijeniti proces indukcije ali može dati dodatne informacije o vašim podacima. Ne koristite ovu mogućnost ako vam nije potrebna, jer ona može bitno usporiti analizu podataka.

  Početak stvarnog prijenosa podataka .


  © 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
  Posljednja izmjena: May 17 2019 16:33:55.