Osnovna stranica

TAB kao znak razdvajanjaIza svakog naziva i vrijednosti atributa mora slijediti jedan TAB znak. Na kraju retka TAB nije nužan iako može biti i tamo.

Preporuča se da novi naziv i vrijednost atributa počinje odmah nakon TAB znaka. Razmaci prije i poslije znaka razdvajanja se ignoriraju. Razmaci koji su dio naziva ili vrijednosti se ne ignoriraju i prihvaćaju se kao normalni znakovi. Preporuča se takve razmake zamijeniti sa '_' gdje god je moguće.

Iznimno, mogu slijediti dva ili više TAB znaka jedan za drugim. Značenje je da je naziv ili vrijednost atributa koji bi trebali biti na tom mjestu nepoznato. Jednako je i ako su od TAB do TAB znaka samo razmaci jer se takvi razmaci ignoriraju. Preporuča se nepoznate vrijednosti označiti sa '?'.
© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: March 27 2019 01:01:42.