Osnovna stranica

Točka-zarez kao znak razdvajanjaIza svakog naziva i vrijednosti atributa mora slijediti točka-zarez. Na kraju retka točka-zarez nije nužan iako može biti i tamo.

Preporuča se da novi naziv i vrijednost atributa počinje odmah nakon točka-zareza. Razmaci prije i poslije znaka razdvajanja se ignoriraju. Razmaci koji su dio naziva ili vrijednosti se ne ignoriraju i prihvaćaju se kao normalni znakovi. Preporuča se takve razmake zamijeniti sa '_' gdje god je moguće.

Iznimno, mogu slijediti dva ili više točka-zareza jedan za drugim. Značenje je da je naziv ili vrijednost atributa koji bi trebali biti na tom mjestu nepoznato. Jednako je i ako su od točka-zareza do točka-zareza samo razmaci jer se takvi razmaci ignoriraju. Preporuča se nepoznate vrijednosti označiti sa '?'.
© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: March 17 2019 07:00:49.